Stredná škola je dôležitým stupienkom na pomyselných schodoch k zmysluplnej, kvalitnej a spokojnej budúcnosti. Nezriedka sa žiaci stredných škôl rozhodujú pre ďalšie štúdium na vysokej škole. Táto voľba nie je ľahká. Je dôležité primerane zhodnotiť svoje schopnosti a adekvátne ich skĺbiť s víziou o svojej budúcnosti.

Pri tomto neľahkom a zároveň veľmi dôležitom rozhodnutí by sme chceli byť žiakom stredných škôl nápomocní.

Dávame preto do pozornosti ponuku online kariérového testovania pre žiakov končiacich ročníkov, resp. žiakov tretích ročníkov SŠ. Starostlivo a efektívne zvolená testovacia batéria pripravená našimi odbornými zamestnancami poskytne žiakom možnosť lepšie si ujasniť svoje schopnosti, silné a slabé stránky a na základe toho si adekvátne zvoliť vhodný odbor ich ďalšieho štúdia na VŠ.

Sme presvedčení, že ponúknuté online kariérové poradenstvo môže žiakom pomôcť skvalitniť proces výberu vysokej školy a rozšíriť ich možnosť voľby štúdia – ďalšieho stupienku na ceste k úspešnej budúcnosti.

Kariérové poradenstvo online formou budeme realizovať od druhej polovice mesiaca február 2021.

V prípade záujmu nás kontaktujte na tel. čísle: 0948 290 247 , 0948 591 383,

alebo prostredníctvom emailu: kristina.zimenova@cpppapzilina.sk

Pre viac informácii kliknite na:

V prípade, že ste už prostredníctvom školy obdržali leták s informáciami o testovaní , alebo máte záujem nahlásiť sa na testovanie individuálne, nižšie nájdete dokumenty na stiahnutie.

Ďakujeme za dôveru a želáme v tomto čase najmä zdravie, fyzickú a mentálnu pohodu a mnoho energie do ďalších dní.

kolektív CPPPaP Žilina