Milí kolegovia, odborní zamestnanci,

po dohode s Okresným úradom Žilina, odborom školstva, vytvorí CPPPaP Žilina podmienky na absolvovanie adaptačného vzdelávania pre odborných zamestnancov

školských psychológov pôsobiacich na MŠ, ZŠ a SŠ v okrese Žilina.

Proces adaptačného vzdelávania začne 01.03.2021 a ukončí sa záverečným pohovorom 30.06.2021.

Prihlášku na adaptačné vzdelávanie je nutné zaslať elektronicky na ivan.moravcik@cpppapzilina.sk do 26.02.2021.

Prihlásených odborných zamestnancov budeme následne ihneď kontaktovať.

 

Tešíme sa na spoluprácu