Aktuality

OD 18. 05. 2020
SME TU PRE VÁS V UPRAVENOM REŽIME.

 

  • odborná starostlivosť je už možná i formou individuálneho kontaktu s klientom,
  • uprednostňujeme žiadosti o odbornú starostlivosť v urgentných prípadoch (prioritne posudzujeme : 1. potrebu dieťaťa, 2. jeho zdravie, 3. zdravie odborného zamestnanca,
  • nevyhnutné je dohodnúť sa vopred telefonicky alebo emailom,
  • sprievodné dokumenty, ktoré vyžadujeme k poskytnutiu starostlivosti, si môžete stiahnuť a vyplniť vopred (Čestné prehlásenie o bezinfekčnosti, anamnestické údaje a informovaný súhlas – nájdete TU). 

Tu nájdete celé znenie usmernení:
 https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/poradenske-zariadenia/usmernenia_prev_por_zariadeni.pdf
http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/final_navrh_statna_karantena_15_05.pdf                          

Od júna 2020 prebieha diagnostika detí pre potreby
posúdenia všeobecného intelektového nadania.

Kontaktná osoba: PhDr. Viera Berhanová
tel. 0948 648 652
e-mail: viera.berhanova@cpppapzilina.sk

­­­­­­­­­­­­­­V čase tejto mimoriadnej situácie SME TU PRE VÁS v on-line priestore!!!

NOVÉ!
Oslovte konkrétneho zamestnanca!
(každý pracovný deň v čase od 8:00 do 16:00)

Využiť môžete jeho mailovú adresu alebo telefonický kontakt, ktorý nájdete TU, prostredníctvom ktorých si dohodnete
ďalší spôsob komunikácie či spolupráce.

(na zefektívnení našich služieb pracujeme a budeme vás o nich priebežne informovať) 

INFORMOVANÝ SÚHLAS
(k dispozícii na stiahnutie TU!)

Na základe ROZHODNUTIA MINISTERSTVA ŠKOLSTVA o prerušení vyučovania od 30. marca 2020 a určení
termínov v rámci organizácie školského roka

ZOSTÁVA CPPPaP ŽILINA NAĎALEJ ZATVORENÉ. 

Tu nájdete celé znenie rozhodnutia:
https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-skolstva-o-preruseni-vyucovania-od-30-marca-2020-a-urceni-terminov-v-ramci-organizacie-skolskeho-roka/

Dohodnuté termíny sú síce zrušené, ale myslíme na Vás!!!

Budeme Vás kontaktovať bezodkladne po oznámení, že je v našom zariadení možné pracovať s klientom osobne.

Ako sa mení zápis do základnej školy kvôli koronavírusu?

 

  1. Zapísané do základnej školy musí byť každé dieťa, ktoré do 31. 08. 2020 dovŕši 6 rokov!
  2. Zápis do 1. ročníka ZŠ sa uskutoční od 15. do 30. apríla 2020.
  3. Na zápis príďte bez vášho dieťaťa! Záleží od školy, či dieťa zapíšete elektronicky alebo osobne (za dodržania prísnych hygienických podmienok).
  4. Potvrdenie o zdravotnom stave – odporúčanie od všeobecného lekára pre deti a dorast – nie je potrebné.
  5. Vyjadrenie poradenského zariadenia (pokiaľ ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami) nie je potrebné. Rodič toto vyjadrenie doloží dodatočne, t.j. predtým, ako riaditeľ príslušnej školy vydá rozhodnutie o prijatí dieťaťa do základnej školy (aktuálne najneskôr do 15. júna 2020). 

 

ODKLAD POVINNEJ ŠKOLSKEJ DOCHÁDZKY

Milí rodičia,
v prípade, že si chcete overiť, či Vaše dieťa zvládne nároky 1. ročníka ZŠ, môžete sa o tom individuálne poradiť, prípadne objednať Vaše dieťa  na vyšetrenie školskej spôsobilosti. Toto posúdenie je však možné uskutočniť iba osobne.  

V prípade záujmu nás kontaktujete telefonicky alebo mailom a my sa Vám po obnovení prevádzky následne ozveme. (do mailu, prosím uveďte – meno a priezvisko dieťaťa, dátum narodenia, materskú školu (ak nejakú navštevuje), základnú školu (ktorú bude vaše dieťa pravdepodobne navštevovať), adresu trvalého bydliska, Vaše meno a telefonicky kontakt, na ktorom Vás zastihneme).

ŽIADOSŤ O ASISTENTA UČITEĽA 

Vaše vypracované dotazníky k žiadosti o pridelenie asistenta nám môžete zasielať priebežne
(v záujme ochrany osobných údajov najlepšie poštou). 

V dôsledku mimoriadnej situácie Návrh na asistenta učiteľa môžu školy podať aj bez vyjadrenia CPPPaP Žilina!

V prípade, že potrebujete Vašu žiadosť konzultovať, prosím, individuálne nás kontaktujte. 

Rodič/zákonný zástupca je povinný doložiť vyjadrenie poradenského zariadenia do 4 týždňov od otvorenia prevádzky škôl a školských zariadení. Celú situáciu priebežne sledujeme a sme pripravení dodržať stanovené termíny.

 NOVÝ DOTAZNÍK K ŽIADOSTI O ASISTENTA UČITEĽA!!! (kliknite TU)

TESTOVANIE ŽIAKOV 

 na prijímacie skúšky na bilingválne gymnázium, ktoré sa malo konať 16.4.2020 sa z dôvodu aktuálnej situácie v tomto termín

NEUSKUTOČNÍ. 

Oznamuje klientom, že z dôvodu Nariadenia Hlavného hygienika SR a Usmernením Ministerky MŠVVaŠ z 12.3.2020 bude CPPPaP Žilina od 16.3.2020

ZATVORENÉ

O nových termínoch budeme klientov informovať individuálne ihneď po spustení riadnej prevádzky centra.

Za porozumenie ďakujeme!

Voľné pracovné miesta

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste Metodik kariérového poradenstva CPPPaP Žilina

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste Psychológ CPPPaP Žilina