Pohodové a v zdraví prežité Vianoce a šťastný nový rok 2023,

veľa radostí v kruhu najbližších

a užívanie si vzájomnej blízkosti počas voľných dní

zo srdca želajú

zamestnanci CPPPaP Žilina