Všetci psychológekonómkapsychologičkašpeciálna pedagogičkasociálna pedagogičkasociálna pracovníčka

Mgr. Dušan Grúň

psychológ

4. poschodie 403

0948 223 570

dusan.grun@cpppapzilina.sk

Eva Kozmonová

ekonómka

1. poschodie 109

0901 724 785

eva.kozmonova@cpppapzilina.sk

Mgr. PhDr. Eva Škorvagová PhD.

psychologička

1. poschodie 113

0901 724 785

eva.skorvagova@cpppapzilina.sk

Mgr. Ivan Moravčík, riaditeľ

psychológ

1. poschodie 101

0948 342 784

ivan.moravcik@cpppapzilina.sk

Mgr. Júlia Švecová

psychologička

4. poschodie 405

0948 165 546

julia.svecova@cpppapzilina.sk

Mgr. Katarína Visczorová

špeciálna pedagogička

1. poschodie 104

0948 206 347

katarina.visczorova@cpppapzilina.sk

PhDr. Kristína Zimenová

psychologička

4. poschodie 402

0948 290 247

kristina.zimenova@cpppapzilina.sk

PhDr. Lenka Kleskeňová

psychologička

4. poschodie 406

0948 206 472

lenka.kleskenova@cpppapzilina.sk

Mgr. Milan Danihel

psychológ

1. poschodie 107

0948 044 167

milan.danihel@cpppapzilina.sk

Mgr. Miroslava Slyšková

psychologička

1. poschodie 114

0948 411 879

miroslava.slyskova@cpppapzilina.sk

Mgr. Monika Pinzíková

špeciálna pedagogička

1. poschodie 103

0948 244 108

monika.pinzikova@cpppapzilina.sk

PhDr. Natália Pejskarová

psychologička

4. poschodie 401

0948 591 383

natalia.pejskarova@cpppapzilina.sk

Mgr. Nina Buricová

psychologička

4. poschodie 404

0948 619 875

nina.buricova@cpppapzilina.sk

Mgr. Soňa Makajová, zástupkyňa riaditeľa

špeciálna pedagogička

1. poschodie 102

0948 183 108

sona.makajova@cpppapzilina.sk

PhDr. Viera Berhanová

psychologička

1. poschodie 108

0948 648 652

viera.berhanova@cpppapzilina.sk

Mgr. Viera Trúchla

sociálna pedagogička

1. poschodie 113

0948 650 993

viera.truchla@cpppapzilina.sk

Mgr. Zuzana Holešová

psychologička

1. poschodie 105

0948 467 918

zuzana.holesova@cpppapzilina.sk

Zuzana Mikušová

sociálna pracovníčka

1. poschodie 110

0901 724 785

cpppapza@cpppapzilina.sk

Mgr. Zuzana Šeligová

psychologička

1. poschodie 106

0948 248 470

zuzana.seligova@cpppapzilina.sk