Všetci kariérová poradkyňapsychológekonómkapsychologičkašpeciálna pedagogičkamaterská dovolenkafyzioterapeutkasociálna pedagogičkalogopedičkasociálna pracovníčka

Mgr. Alžbeta Kudlová, psychologička

kariérová poradkyňa

4. poschodie 407

Predmestská 1613

0948 648 652

alzbeta.kudlova@cppzilina.sk

Mgr. Dušan Grúň

psychológ

4. poschodie 403

Predmestská 1613

0948 223 570

dusan.grun@cppzilina.sk

Eva Kozmonová

ekonómka

1. poschodie 109

Predmestská 1613

0901 724 785

eva.kozmonova@cppzilina.sk

Mgr. PhDr. Eva Škorvagová PhD.

psychologička

1. poschodie 113

Predmestská 1613

0901 724 785

eva.skorvagova@cppzilina.sk

Mgr. Ivan Moravčík, riaditeľ

psychológ

1. poschodie 101

Predmestská 1613

0948 342 784

ivan.moravcik@cppzilina.sk

PhDr. Jana Michaláková

psychologička

Jána Vojtaššáka 13

0947 938 634

jana.michalakova@cppzilina.sk

Mgr. Júlia Švecová

psychologička

4. poschodie 405

Predmestská 1613

0948 165 546

julia.svecova@cppzilina.sk

Mgr. Katarína Bendová

psychologička

4. poschodie 406

Predmestská 1613

0948 206 472

katarina.bendova@cppzilina.sk

Mgr. Katarína Visczorová

špeciálna pedagogička

1. poschodie 104

Predmestská 1613

0948 206 347

katarina.visczorova@cppzilina.sk

Mgr. Kristína Nemčková

špeciálna pedagogička

Jána Vojtaššáka 13

0947 921 925

kristina.nemckova@cppzilina.sk

PhDr. Kristína Zimenová

psychologička

4. poschodie 402

Predmestská 1613

0948 290 247

kristina.zimenova@cppzilina.sk

PhDr. Lenka Kleskeňová

materská dovolenka

Mgr. Margaréta Huljaková

špeciálna pedagogička

Jána Vojtaššáka 13

0948 767 256

margareta.huljakova@cppzilina.sk

Mgr. Marika Kováčová

materská dovolenka

Mgr. Milan Danihel

psychológ

1. poschodie 107

Predmestská 1613

0948 044 167

milan.danihel@cppzilina.sk

Miriam Sanigová

fyzioterapeutka

Jána Vojtaššáka 13

0948 751 176

miriam.sanigova@cppzilina.sk

Mgr. Miroslava Slyšková

psychologička

1. poschodie 114

Predmestská 1613

0948 411 879

miroslava.slyskova@cppzilina.sk

Mgr. Monika Pinzíková

špeciálna pedagogička

1. poschodie 103

Predmestská 1613

0948 244 108

monika.pinzikova@cppzilina.sk

PhDr. Natália Pejskarová

psychologička

4. poschodie 401

Predmestská 1613

0948 591 383

natalia.pejskarova@cppzilina.sk

Mgr. Nina Buricová

psychologička

4. poschodie 404

Predmestská 1613

0948 619 875

nina.buricova@cppzilina.sk

Mgr. Sláva Šupejová

psychologička

1. poschodie

Moyzesova 911/25

0948 767 783

slava.supejova@cppzilina.sk

Mgr. Soňa Makajová

špeciálna pedagogička

1. poschodie 102

Predmestská 1613

0948 183 108

sona.makajova@cppzilina.sk

Mgr. Viera Trúchla

sociálna pedagogička

1. poschodie 113

Predmestská 1613

0948 650 993

viera.truchla@cppzilina.sk

Mgr. Vladimíra Blahová

logopedička

1. poschodie

Moyzesova 911/25

0948 698 628

vladimira.blahova@cppzilina.sk

Mgr. Zuzana Holešová

psychologička

1. poschodie 105

Predmestská 1613

0948 467 918

zuzana.holesova@cppzilina.sk

Zuzana Mikušová

sociálna pracovníčka

1. poschodie 110

Predmestská 1613

0901 724 785

zuzana.mikusova@cppzilina.sk

Mgr. Zuzana Požoniová

špeciálna pedagogička

1. poschodie 108

Predmestská 1613

0948 764 492

zuzana.pozoniova@cppzilina.sk

Mgr. Zuzana Šeligová

psychologička

1. poschodie 106

Predmestská 1613

0948 248 470

zuzana.seligova@cppzilina.sk