Školskí špeciálni pedagógovia

s miestom výkonu práce

  v okrese Žilina

 

 

V Žiline dňa 10. 4. 2024

Vec: Pozvánka

Pozývame vás na pracovné stretnutie školských špeciálnych pedagógov, ktoré sa uskutoční  v AULE  Základnej školy Lichardova 24, 010 01 Žilina (na prízemí oproti vchodu).

 

  1. 4. 2024 o 8:30 hod.

 

Cieľ stretnutia:

  • Prednáška na tému: „Škola ako bezpečné miesto pre LGBTI+ žiakov“ – Mgr. Nina Buricová, psychologička CPP Žilina.
  • Podporné opatrenia – edupage, prax, …
  • Diskusia k aktuálnym témam, legislatíve, výmena skúseností z praxe.

 

Program a jeho časové trvanie budú prispôsobené v závislosti od aktivít a aktuálnych tém, ktoré sa otvoria počas samotného stretnutia.

 

Cestovné náklady hradí vysielajúca organizácia.

 

Tešíme sa na vzájomné obohatenie, zdieľanie aktuálnych tém

 

S pozdravom

Mgr. Ivan Moravčík

riaditeľ CPP