Vážení klienti,

s radosťou Vám oznamujeme, že od 08. 02. 2021 je prevádzka nášho centra opäť otvorená.

Znamená to, že môžeme pokračovať v našej práci aj prezenčnou formou, t. j. je možné už aj individuálne stretávanie s klientom za účelom:

  • diagnostiky,
  • terapie,
  • pokračujúcej starostlivosti,
  • poradenstva,
  • iné – podľa dohody a aktuálnej potreby.
Naše otvorenie je v súlade s rozhodnutím MŠVVaŠ SR a v súlade s upraveným COVID automatom.
V zmysle uznesenia vlády a vyhlášky ÚVZ:
  • naši odborní zamestnanci, ktorí poskytujú individuálnu starostlivosť,  budú po absolvovaní testu na COVID-19 s negatívnym výsledkom,
  • z vašej strany je potrebné pred vstupom do CPPPaP podpísať vyhlásenie o bezinfekčnosti. Toto vyhlásenie slúži ako náhrada za preukázanie testu na COVID-19 s negatívnym výsledkom – v prípade dieťaťa  a žiaka 1. stupňa ZŠ sa vyžaduje absolvovanie testu na COVID-19 s negatívnym výsledkom len rodiča/zákonného zástupcu, ak ide o o žiaka, ktorý navštevuje 2. stupeň ZŠ a starší, preukázať negatívnym výsledkom sa musí dieťa aj rodič/zákonný zástupca.
Všetkým klientom, ktorí mali zrušený termín z dôvodu, že naša starostlivosť nebola možná v online priestore, sa v najbližších dňoch ozveme! Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu!!!
V prípade, že ešte nie ste naším klientom a máte otázky či ťažkosti, s ktorými by ste sa chceli na nás obrátiť, neváhajte.
Stačí si vybrať niektorý zo spôsobov komunikácie (ako sa objednať) a radi Vám pomôžeme. Kontakt na konkrétneho zamestnanca nájdete Tu.
S úctou
kolektív CPPPaP Žilina