Objednajte sa

Pondelok – piatok | 8:00 – 16:00

  Nová nahláška  Údaje o klientovi

  Kontakt na rodiča/zákonného zástupcu

  building

  Predmestská 1613, Žilina

  Dôležité dokumenty

  Informácie o náležitostiach, ktoré je potrebné doložiť k vyšetreniu Vám podá príslušný odborný zamestnanec.

  Zvyčajne je to: zdravotná dokumentácia, školské zošity žiaka, žiacka knižka, korekčné pomôcky (napr. okuliare).

   

  V prípade, že dieťa už absolvovalo podobné vyšetrenie v inom zariadení
  (psychologické, špeciálnopedagogické, logopedické), bolo by vhodné priniesť kópiu správy.

  Čo by ste mali vedieť pred požiadaním o vyšetrenie ?