Milí rodičia, starí rodičia, všetci tí, ktorí máte záujem o rozšírenie si poznatkov v oblasti výchovy…

Keďže hľadáme možnosti, ako:

 • byť aj v súčasnosti prakticky nápomocní pri riešení problémov vo výchove a vzdelávaní vašich detí,

 • Vám pomôcť nájsť odpovede na otázky súvisiace s výchovou,

ponúkame Vám ONLINE WEBINÁRE SO PSYCHOLOGIČKAMI, ktorých obsahom budú prednášky na rôzne témy.

Tak, ako všetky služby nášho centra, webináre sú BEZPLATNÉ!

Aktuálny webinár:

ROZVOJ ZDRAVEJ EMOCIONALITY A ZVLÁDANIE VZDORU

Termín: 03. 03. 2021, čas: 17.00- 18.30 hod.

Čo sa na webinári dozviete?

 • dôležité princípy zdravého emocionálneho vývinu u detí,

 • špecifiká rozvoja emocionality v období batoľaťa (1-3 roky),

 • o metóde zvládania negatívnych emócií u detí,

 • ako zvládať vlastné rodičovské emócie: hnev u rodiča a hnev u dieťaťa,

 • o podporných pilieroch zdravého vzťahu rodič-dieťa,

 • o spôsoboch budovania prirodzenej autority rodiča.

Komu je webinár určený?

Webinár je určený rodičom a starým rodičom detí do 6 rokov i bežnej verejnosti.

Čo vám webinár prinesie?

 • väčšiu istotu v reagovaní na emócie dieťaťa,

 • nadobudnutie sebaistoty pri výchove vášho dieťaťa,

 • oboznámenie sa s pozitívnymi stratégiami emocionálneho rozvoja.

Webinár bude INTERAKTÍVNY, priestor bude aj na vaše otázky!!!

Kapacita účastníkov je obmedzená na max. 25 ľudí.

V prípade záujmu sa nahlasujte mailom na: julia.svecova@cpppapzilina.sk

Organizácia webinára: informácie a link na pripojenie vám pošleme 1 pracovný deň pred webinárom na váš e-mail.

Prednášajú psychologičky CPPPaP Žilina:

Mgr. Zuzana Šeligová a  Mgr. Júlia Švecová

Viac informácií: https://www.facebook.com/groups/483525985998419/permalink/483567932660891/

Tešíme sa na stretnutie, veríme, že sa vzájomne obohatíme.

 

Informácie o ďalších webinároch budeme aktualizovať priebežne vo FB skupine: Webináre so psychologičkami pre rodičov a širšiu verejnosť, alebo na našich web stránkach v časti aktuality.