Milé kolegyne a kolegovia,

CPPPaP Žilina organizuje pravidelné intervízne stretnutia školských psychológov a psychologičiek, na ktoré Vás srdečne pozývame.  Zámerom stretnutí je vytvoriť priestor pre školských psychológov, kde môžu zdieľať svoje skúsenosti,  získať pomoc s konkrétnymi kazuistikami, či informácie o novinkách z oblasti výchovy a vzdelávania relevantných pre pomáhajúce profesie.

 Kde sa môžem prihlásiť?

Mailom u našej kolegyne Mgr. Júlie Švecovej: julia.svecova@cpppapzilina.sk

Ako často sa stretnutia realizujú?

V pravidelných intervaloch raz za dva mesiace.

Aké podmienky musím spĺňať, aby som sa mohol/a prihlásiť?

  • ukončené adaptačné vzdelávanie (pre kolegov/gyne, ktorí adaptačné vzdelávanie nemajú, môžu sa naň prihlásiť odoslaním vyplnenej prihlášky do 26.2. 2021 na mail: ivan.moravcik@cpppapzilina.sk).

  • chuť zdieľať svoje skúsenosti, aktívne sa zapájať a spolupracovať.

Najbližší termín:

25. 02. 2021 o 8:00 – pozvánka na stiahnutie

Tešíme sa na vás!!!