Vážení klienti,

vzhľadom k nepriaznivej situácii v súvislosti s pandémiou COVID-19 a vyhlásenému núdzovému stavu sme po zvážení všetkých možností a následných možných dopadov od 04. 01. do 24. 01. 2021 nútení pracovať len formou home-ofice (stav predĺžený do 05. 02. 2021).

Znamená to, že centrum bude poskytovať starostlivosť naďalej, avšak len dištančne v online priestore (podľa potreby jednotlivých klientov).

Kontakty na jednotlivých zamestnancov (s ktorými si môžete dohodnúť formu spolupráce) nájdete v sekcii kontakty.

Ak oslovujete naše centrum prvýkrát, vyberte si z nasledovných možností kontaktu:

Veríme, že sa situácia čoskoro zmení a naše služby budeme môcť poskytovať štandardne  a v plnom rozsahu, o čom Vás budeme bezodkladne informovať.

S úctou a prianím všetkého dobrého

kolektív zamestnancov CPPPaP