Vážení klienti,

 

Na základe UZNESENIA VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 693 z 28. októbra 2020 je na základe bodu A.13 možné poskytovať starostlivosť všetkým klientom, ktorí spĺňajú podmienky Usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k opatreniam vyplývajúcim z celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“ vydaným MŠVVaŠ SR zo dňa 1.11.2020. Naši zamestnanci sú Vám k dispozícii osobne, no i naďalej aj v on-line priestore, prípadne prostredníctvom telefonických konzultácii každý deň do ukončenia platnosti vyššie uvedených usmernení a uznesení.

Tešíme sa na Vás!

 

Kolektív zamestnancov CPPPaP Žilina