Oznámenie riaditeľa CPPPaP Žilina

V súvislosti s plánovaným odstavením elektrickej energie na deň 13.10.2020 v budove sídla CPPPaP Žilina, Predmestská 1618, 01001 Žilina bude na základe § 142 Prekážky na stane zamestnávateľa Zákonníka práce pracovisko CPPPaP uzatvorené, nakoľko plánované odstavenie elektrickej energie platí počas celej pracovnej doby zamestnancov CPPPaP.

 

V Žiline, 8.10.2020                                                                     Mgr. Ivan Moravčík, riaditeľ CPPPaP