Nech veľkonočné zvony sladko zvonia a naplnia celý svet radosťou a pokorou,

nech rozozvučia hory, údolia a nech šíria ich krásny spev čo najďalej.

Tak ako sa aj tento rok tráva zelená, tak nech zdravím oplýva každá jedna rodina.

Nech stoly plné dobrôt máte, Veľkú noc spoločne si vychutnáte!

Pučiace stromy, rozkvitnuté lúky a vtáčí štebot nám potichu šepkajú, že prichádzajú sviatky jari.

I preto Vám želáme, aby tieto dni naplnili Vaše srdcia pokojom a rodinnou pohodou.

Nech na Veľkú noc počuť váš šťastný smiech, aby ste si užili sviatkov jari plný mech!

Veselú Veľkú noc želá     Tím CPPPaP Žilina