Stretnutie školských špeciálnych pedagógov!

Stretnutie školských špeciálnych pedagógov!

Školskí špeciálni pedagógovia s miestom výkonu práce   v okrese Žilina     V Žiline dňa 10. 4. 2024 Vec: Pozvánka Pozývame vás na pracovné stretnutie školských špeciálnych pedagógov, ktoré sa uskutoční  v AULE  Základnej školy Lichardova 24, 010 01 Žilina (na prízemí oproti vchodu).   4. 2024 o 8:30 hod.   Cieľ stretnutia: Prednáška na tému: „Škola ako bezpečné […]

Stretnutie školských špeciálnych pedagógov

Stretnutie školských špeciálnych pedagógov

Milé kolegyne a milí kolegovia – školskí špeciálni pedagógovia, v priestoroch nášho centra (prípadne prostredníctvom ZOOM – ako nám dovolí aktuálna situácia) sa pravidelne stretávame a zdieľame aktuálne témy i úskalia spojené s praxou. So začiatkom školského roka 2022/2023 v tom aktívne pokračujeme, tešíme sa z toho, že sa naše rady navyšujú (pribúdajú noví členovia), […]

Kontakty na zamestnancov CPPPaP v súvislosti s vojenskou inváziou Ruskej federácie na Ukrajinu

Kontakty na zamestnancov CPPPaP v súvislosti s vojenskou inváziou Ruskej federácie na Ukrajinu

Zamestnanci CPPPaP koordinujú a realizujú základnú psychologickú pomoc v súvislosti s vojenskou inváziou Ruskej federácie na Ukrajinu. Na uvedených telefónnych číslach môžete kontaktovať v danej súvislosti našich zamestnancov. Sme pripravení poskytnúť Vám všetky informácie v súvislosti so psychologickou intervenciou, výchovno-vzdelávacím procesom a začlenením detí z Ukrajiny do škôl v žilinskom okrese, prípadne kraji a koordináciou […]