Milí kolegovia,

aj v školskom roku 2021/2022 otvárame adaptačné vzdelávanie odborných zamestnancov, školských psychológov, ktorí pôsobia na materských, základných a stredných školách so sídlom v okrese Žilina.

Adaptačné vzdelávanie bude realizované v rozsahu 4 mesiacov.
Začiatok adaptačného vzdelávania: 1.11.2021
Ukončenie adaptačného vzdelávania: 28.2.2022

Prihlášku na adaptačné vzdelávanie, prosím, zašlite na mail: ivan.moravcik@cpppapzilina.sk do 25.10.2021 vrátane.

Záujemcovia o adaptačné vzdelávanie budú následne kontaktovaní a bude im oznámený termín osobného stretnutia v CPPPaP Žilina.

Tešíme sa na spoluprácu!

Kolektív zamestnancov CPPPaP